Reitistö

Reitit löytyvät netistä osoitteesta www.kelkkareitit.fi Viereinen reittikartasto on ostettavissa Kauhajoen ABC-huoltoasemalta. Kelkkailu-uria on noin 200 km. Pääreittinä toimii Kauhajoen ympärikiertävä lenkki noin 100 km. Pääreitin varrella on kaksi kotaa, jotka löytyvät Mustaisnevalta sekä Ylimysjärven läheisyydestä. Matkoja Mustaisnevan kohdalta: Kauhajoki ABC 24 km Kauhajoki Et. yhdystien Neste  26 km Sotka 28 km Nummijärvi 40 km Paholuoman laavu […]